Často kladené dotazy

Chci upravit údaje o členovi (změnit e-mail nebo adresu, přidat funkci, roli nebo kvalifikaci)
Čas poslední změny před 6 měsíci

Všechny osoby evidované v RISP k sobě mají několik přidružených informací, jedná se o:

 • detail - osobní údaje (jméno, datum narození, adresa, kontakty...),
 • funkce (instruktoři, vedoucí a jejich zástupci...),
 • role (delegovaný správce jednotky či pozorovatel, správce akcí, admin webu...),
 • kvalifikace (kurz Pionýrského minima),
 • dokumenty (souhlasy s volbou...).

Úpravy těchto informací se dělají v profilu osoby:

 1. Přejdi v horním menu na Lidé.
 2. Pomocí filtrů najdi osobu.
 3. Dvakrát poklepej na řádek osoby.

Podle toho, co potřebuješ upravit, klikni na příslušnou kartu.

Detail

Na této kartě můžeš upravit základní údaje o osobě, tedy:

Jméno, datum narození, pohlaví

Zpravidla se tyto údaje nemění, pokud nedojde ke změně příjmení (sňatek) či k objevení chyby (špatně zadané datum narození). V žádném případě nenahrazujte jednu osobu jinou osobou, v takovém případě je třeba osobu archivovat a novou osobu přidat.

E-mail (login)

Jedná se o hlavní e-mail osoby, používá se jako přihlašovací - tedy touto e-mailovou adresou se daná osoba přihlašuje do RISP. Pokud má osoba aktivovaný přístup na web či do RISP, nese s sebou změna e-mailové adresy další nutné kroky:

 1. Uprav e-mailovou adresu.
 2. V liště tlačítek klikni na Uložit.
 3. Uživateli přijde do e-mailové schránky odkaz pro potvrzení.
 4. Uživatel v tuto chvíli musí kliknout na odkaz a přihlásit se starým e-mailem.
 5. Po přihlášení starým e-mailem jej RISP vyzve k potvrzení změny e-mailové adresy, kliknutím na Potvrdit je změna e-mailu vyřešená.
  image

Pokud si uživatel nepamatuje heslo do RISP a nemůže tak potvrdit změnu e-mailu, je třeba kontaktovat krajského správce RISP, aby změnu potvrdil od sebe. Kontakty na krajské správce jsou k dispozici ve spodní části přihlašovací stránky RISP.

Oprávnění do RISP a na web Pionýra

Zaškrtávací políčka "Aktivní uživatel RISP" a "Uživatel webu" slouží pro přidělení oprávnění. Všichni funkcionáři či osoby starší 15 let by měly mít toto pole zaškrtnuté, aby měli možnost se minimálně přihlašovat na Přihlašovně.

Aktivní uživatel RISP povolí osobě vstupovat do RISP, úroveň údajů, které uživatel v systému uvidí, se odvíjí od funkcí a rolí, které má přidělené.

Dvoufázové ověření

Informuje, zda má uživatel aktivované dvoufázové ověření v RISP. Pokud nastane s dvoufázovým přihlášením problém, je třeba kontaktovat krajského správce RISP.

Adresa

Měla by být vždy aktuální, upravujte průběžně, pokud u člena dojde ke změně trvalého bydliště.

Další kontaktní údaje

Patří mezi ně oslovení, tituly, druhý e-mail, e-mail na rodiče a telefonní čísla.

Tituly vždy uvádějte do správného pole. V Pionýru nemáme důvod je používat (opravdu, vaše tituly v RISP nikoho nezajímají) a v poli Jméno nebo Příjmení pak dělají neplechu při rozesílání hromadné korespondence či při tvorbě statistických dat.

Funkce v Pionýru

Chceš-li přiřadit/odebrat členovi některou z funkcí (např. na oddíl přidat instruktora, vedoucího), musí mít člen zadanou funkční e-mailovou adresu a nejlépe také oprávnění Uživatele webu a Aktivního uživatele RISP.

 1. Přejdi v profilu osoby na kartu Funkce.
 2. V liště tlačítek klikni na Přidat.
 3. Vyber jednotku, na které mu funkce vznikla.
 4. Uprav datum nástupu do funkce a nastav datum konce platnosti funkce.
 5. Klikni na Uložit (nebo Uložit + Dokument, což ti dovolí k funkci nahrát třeba souhlas se jmenováním).
image

Pozor!

Jmenované funkce (vedoucí oddílu, instruktor, zástupce vedoucího...) vyžadují platnou kvalifikaci. Není tedy možné jmenovat do funkce instruktora někoho, kdo ještě neprošel kurzem.

Pro odebrání funkce ji stačí označit a v liště tlačítek zvolit Ukončit.

Uživatelské role

Role v RISP slouží k přidělení oprávnění k datům či dalším službám. Pokud potřebuješ někomu nastavit specifická práva, obrať se na podpora@pionyr.cz, poradíme ti, co přesně nastavit. Osobě bez zadané platné e-mailové adresy a zapnutého oprávnění Aktivní uživatel RISP není možné přidělit roli.

Běžný postup pro přidělení role:

 1. Přejdi v profilu osoby na kartu Uživatelské role.
 2. V liště tlačítek klikni na Přidat.
 3. Vyber roli, ze které deleguješ a následně jakou roli deleguješ.
 4. Vyber jednotku, pro kterou bude role platit.
 5. Urči datum začátku a konce platnosti této role.
 6. Urči, zda může tuto roli dále delegovat někomu jinému (nedoporučuje se).
 7. Klikni na Uložit.
image

Pro odebrání delegované role ji stačí označit a v liště tlačítek zvolit Odebrat delegovanou roli.

Kvalifikace

Pozor: Vedoucí jednotky může přidat osobě přidat pouze Pionýrské minimum a doplňující kvalifikace. Všechny ostatní (kvalifikace oddílového vedoucího, instruktora, hlavního vedoucího tábora ad.) může přidat pouze garant vzdělávacího centra na příslušné krajské organizaci.

Pro přidání kvalifikace:

 1. Přejdi v profilu osoby na kartu Kvalifikace.
 2. V liště tlačítek zvol Přidat.
 3. Vyber kvalifikaci.
 4. Urči datum získání kvalifikace (a případnou platnost do).
  image
 5. Klikni na Uložit + dokument.
 6. Vyber typ dokumentu (Osvědčení o kvalifikaci).
 7. Klikni na tři tečky (...) a nahraj osvědčení.
 8. Nastav opět platnosti.
 9. Klikni na Uložit.
  image

Označením kvalifikace a kliknutím na Odebrat se platnost kvalifikace nastaví na aktuální den.

Dokumenty

Zde je možné přidávat další dokumenty, které potřebujeme u osoby evidovat, obdobně jako u kvalifikací.

Prosím čekejte!

Prosím čekejte... bude to chvilka!