Často kladené dotazy

Řádná evidence, hlášení o doregistraci a změnová evidence - jaký je v tom rozdíl?
Čas poslední změny před 6 měsíci

Řádná evidence

Pro pionýrské skupiny probíhá 1.-31. ledna. V tomto období se v podstatě všichni stávají nečleny spolku. Do konce období musí vedoucí oddílů, klubů a skupin určit členy na nadcházející rok, upravit potřebné údaje o jednotkách, přidat nové členy a oddíly, případně již nefunkční oddíly a kluby archivovat, přidat a odebrat funkcionáře...

Řádná evidence je povinná pro všechny jednotky a v případě jejího neodeslání může krajská organizace buďto určit náhradní termín dodání nebo navrhnout přechod PS do tzv. nečinnosti.

Hlášení o doregistraci nových členů

Používá se v průběhu roku, po uzavření řádné evidence, pokud se k oddílu/PS přidají noví členové. Doregistrace není povinná, dokud nedojde právě k registraci nových členů na oddíle/PS.

Změnová evidence

Provádí se v průběhu roku, po uzavření řádné evidence, pokud se u pobočného spolku změní některý z údajů, často se jedná o změnu některého z funkcionářů (vedoucí/hospodář PS), změnu čísla bankovního účtu či adresy sídla. Pokud k žádné takové změně nedojde, nemusí se provádět změnová evidence.

Prosím čekejte!

Prosím čekejte... bude to chvilka!