Často kladené dotazy

Chci vytvořit nový oddíl, kde se to namačká?
Čas poslední změny před 6 měsíci

Nový oddíl může vytvořit vedoucí PS nebo delegovaný správce PS.

Pro vytvoření nového oddílu postupuj takto:

 1. V horním menu přejdi na Jednotky.
 2. V liště tlačítek zvol Nová jednotka.
 3. V okně vyber nadřazenou jednotku pomocí oka, pokud již není vybraná správná.
 4. Pojmenuj nový oddíl.
 5. Vyber typ jednotky (oddíl nebo klub).
 6. Klikni na Uložit.

Nyní je potřeba zadat základní údaje o oddíle, aby mohl být evidovaný.

Karta Jednotka

V kartě Jednotka je pro oddíl možné zaškrtnout možnost "Oddíl zřízen podle čl. VIII. 3. Stanov Pionýra. Jedná se o specifický stav oddílu, informace k tomu je pod otazníkem vedle pole.

Další základní informací k zadání na této kartě je alespoň jedna adresa (Kde nás najdete).

 1. Klikni v okně Adresy na Přidat.
 2. Vyber typ adresy (Kde nás najdete).
 3. Vyplň adresu, případně Kontakt (jméno kontaktní osoby na místě).
 4. Ulož.

Takto je možné přidat také adresu korespondenční.

Karta Detail jednotky

Do této karty zaznamenej všechny detaily oddílu, které znáš. Zeleně podbarvená pole jsou povinná. 

Pokud chceš, aby se informace o tomto oddíle zobrazovaly na webu Pionýra v sekci Kontakty na pionýrské oddíly, zaškrtni pole "Zobrazit informace na internetu".

Po úpravách detailů nezapomeň kliknout nahoře na Uložit.

Karta Osoby

Tlačítkem Přidat osobu postupně přidej všechny členy nového oddílu. Pokud potřebuješ přidat osobu, která je již členem Pionýra, vyber možnost Přidat členství.

Stanovy Pionýra blíže specifikují pravidla pro vznik oddílu, musí mít např. alespoň 5 členů.

Karta Funkcionáři

Na této kartě přidej alespoň jednoho funkcionáře - vedoucího oddílu. Použij k tomu tlačítko Přidat funkcionáře. Dále můžeš přidat zástupce vedoucího oddílu či instruktory.

Mysli na to, že funkcionáři musí být členy oddílu, musíš je tedy nejdříve přidat na kartě Osoby.

Odeslání evidence

Pokud máš splněné vše výše uvedené, pust se do vytvoření evidence a jejího odeslání ke schválení. Přejdi na kartu Seznam evidencí.

Pokud je leden, zvol Evidence 202X. Pokud vytváříš nový oddíl mimo dobu řádné evidence, zvol Hlášení o registraci nových členů. Potom proveď evidenci stejně, jako v jiných případech, tedy:

 1. Zaškrtni všechny osoby (můžeš si pomoci tlačítkem Zaškrtnout osoby).
 2. Klikni na Přidat zaškrtnuté do evidence.
 3. Zkontroluj chyby pomocí tlačítka Chybné položky a případně je oprav.
 4. Klikni na tlačítko Odeslat ke schválení a potvrď ověřovacím kódem.

Prosím čekejte!

Prosím čekejte... bude to chvilka!