Často kladené dotazy

Potřebuji přesunout některé členy z jednoho oddílu do druhého, co s tím?
Čas poslední změny před 5 měsíci

V prvé řadě je v žádném případě na další jednotku nepřidávej jako nové osoby! Dochází pak k tvorbě duplicit, dvojitým platbám členských příspěvků směrem na KOP, nepřístupné historii evidencí osoby a dalším souvisejícím problémům.

Pro přesunutí člena mezi oddíly je nejjednodušší zajistit si spolupráci s vedoucím pionýrské skupiny nebo delegovaným správcem pionýrské skupiny. Pro přesun je třeba z pozice vedoucího PS provést následující kroky:

 1. Otevři si v RISP jednotku (oddíl), ze které budeš přesouvat osobu/osoby a přejdi na kartu Osoby.
 2. U osoby, kterou budeš přesouvat, klikni na Detail.
  image
 3. Přejdi na kartu Vazby k jednotkám a přidej vazbu na druhý oddíl
  image
 4. Zkontroluj, zda nemá osoba na jednotce nějakou funkci
  Pro odebrání vazby osoby na původním oddíle je třeba ji nejdříve zbavit funkcí, které na jednotce má, a to v kartě Funkce v Pionýru.
  image
 5. Přejdi zpět do karty Vazby k jednotkám a odeber vazbu na předešlý oddíl
  Pozor! Pro odstranění předchozí vazby je potřeba chvilku počkat, systém vyžaduje cca 1 minutu na to, aby se propsalo přidání nové vazby, pak půjde odstranit původní.
  Doporučení: 
  Proveď nejprve přidání vazby všem osobám, které chceš přesunout na jiný oddíl, a až následně v seznamu osob na původním oddíle u nich proveď odebrání členství.
  image

  druhá možnost:
  image

Prosím čekejte!

Prosím čekejte... bude to chvilka!